Skip to main content

CO2 meters voor elke school en IBO (initiatief buitenschoolse kinderopvang) in Laarne Kalken

Lokaal bestuur Laarne bezorgde vandaag de eerste CO2 meters in de Windwijzer (gemeenteschool Laarne).
In de loop van volgende week worden ook alle andere scholen en de initiatieven buitenschoolse kinderopvang (IBO) op het grondgebied bediend.
Er werd in het college van burgemeester en schepenen beslist om 16 CO2 meters aan te kopen voor de diverse scholen en IBO’s via de groepsaankoop van Logo Gezond Plus.
De CO2-meter van de groepsaankoop voldoet aan de technische vereisten zoals beschreven door het Vlaams Agentschap Zorg en gezondheid (mbt sensor, zelfkalibratie, meetbereikheid en meetfout) Op de display van het toestel worden naast de CO2 concentratie ook de temperatuur en de relatieve vochtigheid weergegeven.

Het is niet de bedoeling dat elke klas of elk IBO en eigen CO2 meter krijgt. DE CO2 meters blijven een tijdje in een klas en/IBO met de bedoeling zicht te krijgen op wanneer het belangrijk is om extra te ventileren en te verluchten – het CO2 toestel helpt je ermee !
Eens deze ‘inzichten’ zijn verworven en de gewoontes zijn aangekweekt verhuist het CO2 toestel naar een andere klas en/of IBO om ook daar te sensibiliseren rond verluchten en ventileren.

Rond het gebruik van deze CO2 meter en belang van verluchten en ventileren werd reeds een digitale infosessie georganiseerd door Logo Gezond plus op 4 en 5 februari. Deze sessie werd opgenomen en kan makkelijk opnieuw beluisterd worden als men aan de slag wil met de CO2 meter.

Waarom verluchten en ventileren  – CO2 meter ?

Verse binnenlucht is altijd belangrijk , maar zeker in tijden van corona. Voldoende verse lucht binnenlaten door te ventileren en te verluchten zorgt ervoor dat de kans op besmetting via de binnenlucht kleiner wordt. Het is altijd handig om te weten wanneer het nodig is om een raam open te zetten voor extra verse binnenlucht. In klaslokalen  of ruimten met een grote bezetting is CO2 in de binnenlucht een belangrijke indicator voor luchtverversing, een CO2 meter helpt hierbij.

Een CO2 meter is een eenvoudig te bedienen toestel dat door middel van waarden en lichtjes informatie geeft over de behoefte aan ventilatie in een ruimte. Een goede ventilatie is van belang om een gezond binnenmilieu te creëren. Een goed geventileerde ruimte verlaagt de overdracht van ziektes maar ook andere vervuilende stoffen dalen en zorgt voor voldoende zuurstof in de ruimte. Hierdoor worden aanwezigen aandachtiger en hebben ze minder gezondheidsklachten zoals bv. hoofdpijn.