Praktische informatie voor ouders

Vrije inschrijvingsplaatsen 

Heb je je kind niet aangemeld en ben je nog op zoek naar een school?

Onze school werkt met een maximumcapaciteit.  Voor het komende schooljaar is deze vastgelegd op 24 kinderen per klas. De vrije plaatsten voor 2024 – 2025 zien er als volgt uit:

 

Peuterklas

1ste kleuterklas 2de kleuterklas 3de kleuterklas  

1ste leerjaar

 

2de leerjaar

 

3de leerjaar

 

4de leerjaar

 

5de leerjaar

 

6de leerjaar

Kalken 9 0 7 8 3 6 1 12 9 16
Laarne 0 7 1 5 8 11 1 10 9 8

 

Inschrijvingen

 

Vanaf wanneer kan je uw kind inschrijven op school?

Peuters kunnen inschrijven vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Er zijn verschillende instapdata waarop een kind onder de 3 jaar mag starten:

 • Eerste dag na elke vakantie (zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie)
 • Eerste schooldag van februari
 • Eerste schooldag na OLH Hemelvaart

Je kan hier berekenen wanneer je kind mag instappen in de peuterklas.

Vanaf 3 jaar kan uw kind om het even welke schooldag instappen.

Hoe kan je uw kind inschrijven op school?

In Laarne werken we met een centraal aanmeldingssysteem.

Belangrijke info in een notendop:

 1. Eerste schooldag van maart: digitaal aanmelden
 • Aanmelden en/of info via deze link.
 • Aanmelden kan tussen van 25 februari 2025 tot en met 18 maart 2025.
 • Het tijdstip van aanmelden heeft hierbij geen belang.
 • Aanmelden is noodzakelijk voor kinderen die geboren zijn in 2023 (ook al starten ze pas september 2026) en voor kinderen die van school willen veranderen.
 • De voorrangsregeling voor broertjes en zusjes en kinderen van het personeel blijft behouden en is verwerkt in het systeem.
 • Het is niet nodig om kinderen aan te melden wanneer zij van de kleuterschool naar de lagere school gaan.
 1. In de tweede week na de paasvakantie, uiterlijk tegen 25 april 2025, krijg je dan een bevestiging of je al dan niet kan inschrijven in de school naar keuze.
 • Zolang er geen volzetverklaring is (24 kinderen/klas), is er geen probleem.
 • Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is dan wordt in de eerste plaats het criterium ‘schoolkeuze’ gevolgd en in tweede instantie komt dan het criterium ‘afstand woon/werk t.o.v. de school’.
 1. Tussen 28 april 2025 tot en met 19 mei 2025, kan je definitief inschrijven in de school met je ticket.
 2. De vrije inschrijvingen starten vanaf 20 mei 2025 voor de resterende vrije plaatsen.

Vragen?

 

We helpen u graag met aanmelden:

Inschrijven kan via volgende link:

 • Tijdens de ondersteuningsmomenten (mogelijk op verschillende locaties) telkens op afspraak via naarschool@huisvanhetkindlww.be of 0474/56.67.18 (afspraken steeds onder voorbehoud van de geldende covid-19 maatregelen)
  • Huis van het Kind LWW (Scheldedreef 52, 9230 Wetteren)
  • Sociaal Huis Laarne (Nerenweg 3, Kalken)
  • Gemeentehuis Laarne (Dorpstraat 2, Laarne)
  • in alle scholen in Laarne

 

Hebt u geen toegang tot een computer? U kan er eentje vinden

  • in de bibliotheek van Laarne tijdens de openingsuren.
  • in alle scholen in Laarne na afspraak

Contactgegevens voor vragen

  • telefonisch: Huis van het Kind LWW via 0474/56.67.18
  • via naarschool@huisvanhetkindlww.be
  • CLB Wetteren tijdens de openingsuren (Hoenderstraat 53, 9230 Wetteren) na afspraak

Openklasdagen

telkens van 10u30 tot 12u00

Kalken ( Leeweg 25 – 9270 Laarne)

 • Kleuters + lager – Zaterdag 18 januari 2025
 • Kleuters + lager – Zaterdag 8 februari 2025
 • 1ste leerjaar – Zaterdag 24 mei 2025

 

Laarne (Schoolstraat 8  – 9270 Laarne)

 • Kleuters + lager – Zaterdag 25 januari 2025
 • Kleuters + lager – Zaterdag 15 februari 2025
 • 1ste leerjaar – Zaterdag 24 mei 2025

 

Tijdens schooldagen maak je best een afspraak met de directie. Je kan mailen naar directie@gsdewindwijzer.be of bellen naar 0474 49 20 02.

In de brochure Voor het eerst naar school, staat een bron van informatie waarin u antwoorden kan vinden op vele praktische vragen.

Lestijden

 

Gelieve de lestijden te respecteren! Van maandag tot vrijdag: 8.30 uur tot 12.10 uur – 13.30 uur tot 15.30 uur

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u
13.30 u – 15.30u 13.30u – 15.30u 13.30u – 15.30u 13.30u – 15.30u

Zij die ’s middags naar huis gaan kunnen vanaf 12.45 uur terug op de speelplaats.

De school is open vanaf 7.30 uur tot 16.00 uur. Voor 7.30 uur en na 16 uur kan je terecht in de buitenschoolse opvang, ’t Keikopje in Laarne of het Weiken in Kalken.

Nuttige documenten voor ouders

 

Attest voor toedienen van medicijnen

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, met vermelding van de juiste dosering en toedieningswijze.

Aanvraag tot terugbetaling

Bij je  ziekenfonds kan je een aanvraag tot terugbetaling vinden voor bepaalde uitstappen zoals zeeklassen, bosklassen en sportweken,…

De school vult de nodige gegevens in, u hoeft enkel de gegevens van jouw kind in te vullen en op te sturen naar het ziekenfonds.

Schoolreglement

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het schoolbestuur anderzijds.

Wijzigingen staan aangeduid in fluo.

De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

ABC-boekje

In deze informatiebundel staan kort de praktische afspraken van de school.

Lijst besmettelijke ziekten

Dit is een lijst van infectieziekten die ouders verplicht zijn te melden aan de school.

Afwezigheid wegens ziekte

 • Een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder.
 • Dit kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Vroegtijdig school verlaten

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur.

Wat te doen bij afwezigheden

De school inlichtingen kan op volgende telefoonnummers:

Laarne 09 369 25 50
Kalken 09 367 57 34
GSM 0474 49 20 02

Vergeet een warme maaltijd niet te annuleren!

Kleuteronderwijs

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.

Vanaf 1 september 2020 is elk kind in België leerplichtig op de leeftijd van 5 jaar. Tot dan was dat 6 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. De leerplicht garandeert ook het leerrecht van 5-jarigen.

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve lesdagen. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. Dat betekent dat je de regels over de afwezigheden, dus ook de doktersbriefjes, moet respecteren.

Lager onderwijs

Verklaring van de ouders:

 • Niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen
 • Kan maximum 4 maal per schooljaar worden ingediend.

Een medisch attest:

 • Als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben ingediend; moet er een medisch attest zijn.
 • Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen

Stille studie

 

Na de lestijden kunnen de kinderen inschrijven voor de “stille studie”, waarin de leerlingen begeleid studeren. Voor de stille studie betaal je €1 per beurt. Deze komen op het einde van de maand op de factuur.

Laarne: 

De leerlingen werken  stil  van 15u45 tot 16u15, nadien is er de mogelijkheid om in alle rust vrij te werken. De kinderen kunnen om 16u30 afgehaald worden door de ouders.

Kinderen die nadien nog gebruik willen maken van de opvang in ’t Keikopje worden door de schoolbus gebracht.

Kalken:

De leerlingen werken stil  van 15u45 tot 16u15, nadien is er de mogelijkheid om in alle rust vrij te werken. De kinderen kunnen om 16u30 afgehaald worden door de ouders.

Kinderen die nadien nog gebruik willen maken van de opvang in ’t Weiken worden onder begeleiding naar de opvang gebracht.

Opvang

 

Er is ‘s morgens toezicht vanaf 7u30 en ‘s avonds tot 16u (de woensdag tot 12.25u). Buiten deze uren dienen de leerlingen, indien ze niet gebruik maken van de ‘stille studie’ , naar de naschoolse opvang te gaan.

Deze buitenschoolse opvang wordt ingericht door het OCMW Laarne.
De verplaatsing naar de buitenschoolse opvang gebeurt onder begeleiding en is gratis.

De buitenschoolse opvang voor Kalken is: ’t Weiken, Kouterstraat 7 in Kalken.

De buitenschoolse opvang voor Laarne is: ’t Keikopje, Keistraat 9 in Laarne.

Laarne: Kinderen die nadien nog gebruik willen maken van de opvang in ’t Keikopje worden door de schoolbus gebracht.

Meer info vindt u hier.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de verantwoordelijke: mevr. Mathys Veerle, tel. 09 365 46 98