Nieuwbouw Laarne

 

Laarne krijgt vorm

Update via de facebookpagina 

 

Totaalrenovatie

In het Meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Laarne  is de totaalrenovatie van GBS De Windwijzer Laarne opgenomen. Voor de realisatie van onze toekomstgerichte, brede school, met integratie van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO), ontvangen we subsidies van de Vlaamse Regering (AGION).

In september 2021 was een noodzakelijke verhuis van de school naar een andere locatie nodig. De school is momenteel gevestigd aan de site Sporthal Veldmeers, Leeweg 25. In de eerste plaatse omwille van de veiligheid van onze kinderen, maar ook omdat er zo niet gefaseerd moet gewerkt worden. Er kan dan sneller gebouwd worden en de kinderen kunnen dan ook vlugger terug naar de school in de Schoolstraat.

De ingebruikname is voorzien in september 2024.

Ons groen stukje paradijs blijft ook na de totaalrenovatie: