Klasmateriaal in de kijker

 

Groei mee met Cas en Lisa

biedt een goede leidraad om er op een speelse manier mee om te gaan, met ruimte voor uw eigen invulling en planning.

Werken aan relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters is niet eenvoudig, maar wel heel belangrijk.

De jaarlijks terugkerende maandthema’s diepen we elk jaar een stukje verder uit. Ze zijn onderling verwisselbaar en vormen een rode draad doorheen de kleuterschool.

 • Joepie, ik kan het al (bijna) alleen!
 • Beleefd zijn. Wat is dat?
 • Soms ben ik blij, dan weer heel boos, bang of verdrietig. Wat gek!
 • Mijn vriendje(s) en ik, samen sterk?
 • Ik kan ook eens wachten
 • Goed of fout? Ik doe het goed!
 • Oei, wat nu? Soms kan ik het niet alleen
 • Op de speelplaats gaat het soms eens mis …
 • Kan ik jou helpen?
 • De natuur en ik, samen één
 • We stappen bijna het eerste leerjaar in!
  (extra thema voor 3e kleuterklas)

 

HAHA Handige handen

Verschillende deelvaardigheden van de fijne motoriek worden met het aanbod van HAHA in spelvorm geoefend. Denk maar aan de oog-handcoördinatie, de pincetgreep, vingerbeweeglijkheid, het tweehandig samenwerken, de tweedeling in de hand, het leren doseren van kracht, gereedschap leren hanteren, manipulaties …

Het ontwikkelen van deze vaardigheden stimuleert de ontwikkeling van een rijpe pengreep. Een rijpe greep is belangrijk om tot een vloeiend en vlot handschrift te komen.

Daarnaast worden ook andere vaardigheden zoals ruimtelijk structureren, getalbegrip, één-één relatie, kleur- en patroonherkenning, … in spelvorm geoefend met het aanbod van Handige Handen.

 

Knip je mee?

biedt een houvast waarmee de kleuter- of zorgleerkracht op een speelse manier kan laten werken aan de knipvaardigheid. De handleiding bevat heel wat bruikbare info en tips: van het stimuleren van de fijne motoriek tot het aanleren van de juiste schaargreep.

 

Gizi, kijk ik zwem!

De kinderen zelf ervaren de mooie kijkplaten als een uitdaging: het meisje Gizi doorloopt de verschillende fasen van de watergewenning op speelse wijze. Kleuters willen ook kunnen wat Gizi kan: het zal hen helpen om nieuwe stappen in de watergewenning gemakkelijker te overwinnen.

Vanaf de tweede kleuterklas wordt er watergewenning aangeboden.

 

Krullenbol

Een kind moet een ontwikkelingsproces doorlopen om tot schrijven te komen. Net als bij een boom is het belangrijk dat de wortels, de fundamenten, stevig verankerd zijn. En net omdat stevige wortels zo belangrijk zijn, leren we al schrijven in de 1e kleuterklas.

Krullenbol is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje.  Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren en zoveel meer.

 

Octopus Verkeersland 

Verkeerseducatie begint bij jonge kinderen!

Leer het verkeer kennen samen met Octopus en zijn vriendjes. Octopus Verkeersland voor kleuters is een ideale basis om kleuters spelenderwijs te laten kennismaken met het verkeer.

Tien verhaaltjes leiden de kleuters langs belangrijke verkeersthema’s zoals: zichtbaarheid, het zebrapad, kijken en luisteren naar het verkeer en de verkeerslichten.

 

Ik pen! Kleuters

Ik pen! kleuters heeft een flexibele, ontwikkelingsgerichte benadering die aansluit bij de belevingswereld van kleuters. Via thema’s met voorleesverhalen en liedjes worden activiteiten aangeboden, waarmee kleuters hun grove en fijne motoriek kunnen oefenen. Tegelijk leren ze op een speelse manier een goede schrijfhoudingpapierligging en potloodhantering. Via schrijfpatronen leren de kleuters zich oriënteren om in het eerste leerjaar een goede start te maken met het aanvankelijk schrijven.

 

Pistache – Franse taalinitiatie

De methode dompelt onze leerlingen vanaf de derde kleuterklas onder in een Frans taalbad. Als de handpop Pistache tevoorschijn komt, is het meteen duidelijk dat we met een andere taal bezig zijn. 

Kinderen beleven plezier aan hun eerste contacten met het Frans.

 

Brecht legt uit: Eerste hulp voor kleuters!

Kleuters van 4 à 5 jaar zijn al in staat om enkele eerstehulpvaardigheden aan te leren. Stap voor stap kunnen zij vaardigheden en kennis over eerste hulp leren.

Beer Brecht is de eerstehulpverlener die de kleuters aanleert wat ze moeten doen bij een huidwonde, een brandwonde, een bloedneus … De verhalen zijn helemaal op hun maat geschreven, zijn herkenbaar en zijn prachtig geïllustreerd.

6 verschillende thema’s : eerstehulpmateriaal, veiligheid, huidwonde, brandwonde, bloedneus en vergiftiging.

 

Doki op wieltjes

De Doki-box ‘Doki op wieltjes’ bestaat uit spelfiches voor praktijkgerichte oefeningen én het avontuurlijke verhaal van Doki die leert fietsen. De vertelplaten zijn ideaal om kinderen onder te dompelen in de avontuurlijke wereld van Doki.

Er zijn 30 gebruiksklare, educatieve spelfiches met praktijkgerichte oefeningen én korte, avontuurlijke verhaaltjes van Doki die leert fietsen.

 

Dag Jules! in de peuterklas

Dag Jules! is een totaalaanbod voor kleuters van 2,5 tot 3 jaar. Taalverwerving blijft erg belangrijk, maar ook andere leergebieden krijgen extra aandacht. Leren spreken, leren luisteren en taalontdekkengaan voor kleuters namelijk hand in hand met wat ze dagelijks beleven. Alle ontwikkelingsdomeinen komen geïntegreerd aan bod, waardoor je kleuters hun eigen belevingswereld ook uitbreiden.

 

Junglemaatjes – Sociaal-emotionele vaardigheden 

Papegaai, Olifant, Leeuw, Aap en Krokodil zijn de hoofdrolspelers. Elk jungledier heeft zijn unieke karakter; met zowel talenten als valkuilen. Dit zorgt voor herkenbaarheid. Elke kleuter identificeert zich bijgevolg makkelijk met één van hen. Het is een laagdrempelige manier om onze zes sociaal-emotionele thema’s aan te kaarten en deze meteen concreet in te oefenen met kleuters.