Skip to main content

Totaalrenovatie GBS De Windwijzer Laarne krijgt vorm

Het ontwerp voor de totaalrenovatie van GBS De Windwijzer Laarne is klaar. De bouwaanvraag wordt eerstdaags ingediend. Als alles verloopt zoals voorzien kunnen in september 2022 de nieuwe lokalen met een geïntegreerde IBO, in gebruik genomen worden.

Totaalrenovatie

In het Meerjarenplan 2020-2025 van het Lokaal Bestuur Laarne  is de totaalrenovatie van GBS De Windwijzer Laarne opgenomen. Voor de realisatie van onze toekomstgerichte, brede school, met integratie van het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang (IBO), ontvangen we subsidies van de Vlaamse Regering (AGION). Het ontwerp (zie foto’s) is inmiddels zo goed als rond en de bouwaanvraag wordt eerstdaags ingediend.

Timing en tijdelijke verhuis (onder voorbehoud van goedkeuring bouwaanvraag en verder verloop van het dossier):

September – oktober 2021: noodzakelijke verhuis van de school naar een andere locatie. Voorlopig wordt de site Sporthal Veldmeers vooropgesteld. In de eerste plaatse omwille van de veiligheid van onze kinderen, maar ook omdat er zo niet gefaseerd moet gewerkt worden. Er kan dan sneller gebouwd worden en de kinderen kunnen dan ook vlugger terug naar de school in de Schoolstraat.  De ingebruikname is voorzien in september 2022.

Bij de verhuis komt er heel wat kijken. Zo wordt op dit moment onderzocht hoe de klassen kunnen worden geïntegreerd in de bestaande lokalen in de Veldmeers en of er al dan niet containers nodig zijn. De veiligheid en het comfort van leerlingen en leerkrachten zullen hierbij steeds op de eerste plaats komen.

Ons groen stukje paradijs blijft ook na de totaalrenovatie: