Praktische informatie voor ouders

Inschrijvingen

 

Vanaf wanneer kan je uw kind inschrijven op school?

Peuters kunnen inschrijven vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Er zijn verschillende instapdata waarop een kind onder de 3 jaar mag starten:

 • Eerste dag na elke vakantie (zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie)
 • Eerste schooldag van februari
 • Eerste schooldag na OLH Hemelvaart

Je kan hier berekenen wanneer je kind mag instappen in de peuterklas.

Vanaf 3 jaar kan uw kind om het even welke schooldag instappen.

Hoe kan je uw kind inschrijven op school?

Je kan uw kind inschrijven op de openklasdagen. Op deze dagen kan u kennismaken met de school, de klas en de leerkrachten. De openklasdagen gaan telkens door van 10.30u tot 12.00u.

Kalken (Kouterstraat 4 – 9270 Kalken)

 • Zaterdag 30 november 2019 (met bezoek van de Sint)
 • Zaterdag 7 maart 2020

Laarne (Schoolstraat 8 – 9270 Laarne)

 • Zaterdag 19 oktober 2019
 • Zaterdag 1 februari 2020

Tijdens schooldagen maak je best een afspraak met de directie. Je kan mailen naar directie@gsdewindwijzer.be of bellen naar 0474 49 20 02.

Bij de inschrijving breng je een kids ID mee of SIS-kaart.

In de brochure Voor het eerst naar school, staat een bron van informatie waarin u antwoorden kan vinden op vele praktische vragen.

Lestijden

 

Gelieve de lestijden te respecteren! Van maandag tot vrijdag: 8.30 uur tot 12.10 uur – 13.30 uur tot 15.30 uur

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u 8.30u – 12.10u
13.30 u – 15.30u 13.30u – 15.30u 13.30u – 15.30u 13.30u – 15.30u

Zij die ’s middags naar huis gaan kunnen vanaf 12.45 uur terug op de speelplaats.

De school is open vanaf 7.30 uur tot 16.00 uur. Voor 7.30 uur en na 16 uur kan je terecht in de buitenschoolse opvang, ’t Keikopje in Laarne of het Weiken in Kalken.

Nuttige documenten voor ouders

 

Attest voor toedienen van medicijnen

In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de leerkracht vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter, met vermelding van de juiste dosering en toedieningswijze.

Aanvraag tot terugbetaling

Bij je  ziekenfonds kan je een aanvraag tot terugbetaling vinden voor bepaalde uitstappen zoals zeeklassen, bosklassen en sportweken,…

De school vult de nodige gegevens in, u hoeft enkel de gegevens van jouw kind in te vullen en op te sturen naar het ziekenfonds.

Schoolreglement

Het schoolreglement regelt de verhouding tussen leerlingen en hun ouders enerzijds en de school/het schoolbestuur anderzijds.

De ouders ondertekenen het schoolreglement, de infobrochure en het pedagogisch project van de school voor akkoord. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.

Schoolbrochure

Deze informatiebundel is samengesteld op basis van ervaringen en werkdocumenten van het team en de regelgeving in ons schoolreglement. Dit is een  korte samenvatting van het uitgebreid schoolreglement. Het vervangt het schoolreglement niet.

Lijst besmettelijke ziekten

Dit is een lijst van infectieziekten die ouders verplicht zijn te melden aan de school.

Afwezigheid wegens ziekte

 • Een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder.
 • Dit kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend. De verklaring vermeldt de naam van de leerling, de klasgroep, de reden van afwezigheid, de begindatum en de vermoedelijke einddatum.

Vroegtijdig school verlaten

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling die daarvoor een gewettigde reden heeft, de school voor het einde van de schooldag verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directeur.

Aanvraagformulier schooltoelage 2019-2020

Wat te doen bij afwezigheden

De school inlichtingen kan op volgende telefoonnummers:

Laarne 09 369 25 50
Kalken 09 367 57 34
GSM 0474 49 20 02

Vergeet een warme maaltijd niet te annuleren!

Kleuteronderwijs

Er is geen medisch attest nodig voor afwezigheden van kleuters.
Voor een leerplichtige leerling die nog een jaar in het kleuteronderwijs doorbrengt, gelden de regels van het lager onderwijs.

Lager onderwijs

Verklaring van de ouders:

 • Niet meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen
 • Kan maximum 4 maal per schooljaar worden ingediend.

Een medisch attest:

 • Als de ouders al vier maal in een schooljaar zelf een verklaring wegens ziekte hebben ingediend; moet er een medisch attest zijn.
 • Bij een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen

Stille studie

 

Na de lestijden kunnen de kinderen inschrijven voor de “stille studie”, waarin de leerlingen begeleid studeren. Voor de stille studie betaal je €1 per beurt. Deze komen op het einde van de maand op de factuur.

Laarne: 

De leerlingen werken  stil  van 15u45 tot 16u15, nadien is er de mogelijkheid om in alle rust vrij te werken. De kinderen kunnen om 16u30 afgehaald worden door de ouders.

Kinderen die nadien nog gebruik willen maken van de opvang in ’t Keikopje worden door de schoolbus gebracht.

Kalken:

De leerlingen werken stil  van 15u45 tot 16u15, nadien is er de mogelijkheid om in alle rust vrij te werken. De kinderen kunnen om 16u30 afgehaald worden door de ouders.

Kinderen die nadien nog gebruik willen maken van de opvang in ’t Weiken worden onder begeleiding naar de opvang gebracht.

Vanaf het 3de leerjaar zijn leerlingen die gebruik willen maken van de opvang, verplicht om eerst naar de stille studie te gaan. Het bedrag voor de opvang en de stille studie bedraagt hetzelfde.

Opvang

 

Er is ‘s morgens toezicht vanaf 7u30 en ‘s avonds tot 16u (de woensdag tot 12.25u). Buiten deze uren dienen de leerlingen, indien ze niet gebruik maken van de ‘stille studie’ , naar de naschoolse opvang te gaan.

Deze buitenschoolse opvang wordt ingericht door het OCMW Laarne.
De verplaatsing naar de buitenschoolse opvang gebeurt onder begeleiding en is gratis.

De buitenschoolse opvang voor Kalken is: ’t Weiken, Kouterstraat 7 in Kalken.

De buitenschoolse opvang voor Laarne is: ’t Keikopje, Keistraat 9 in Laarne.

Meer info vindt u hier.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de verantwoordelijke: mevr. Mathys Veerle, tel. 09 365 46 98

Busvervoer

 

Kinderen kunnen ook met de bus van en naar school worden gebracht. De bus rijdt ‘s morgens, ‘s avonds en op woensdagmiddag. De opstapplaats of eindbestemming wordt samen met het juiste uur en tijdig meegedeeld aan de kandidaat-gebruikers.

Er dient wel eerst , minimaal één dag vooraf , contact opgenomen te worden met de buschauffeur om zo het vervoer degelijk te kunnen organiseren.

Contactpersoon Laarne: 0474/ 61 37 80

Contactpersoon Kalken: 0475/38 24 66

Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ‘s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.

Kinderen die aan de afstapplaats niet worden opgewacht door hun ouders, worden terug meegenomen naar school en worden naar de buitenschoolse kinderopvang gebracht tenzij de ouders bij ondertekende verklaring meedelen dat hun kind alleen van de bushalte naar huis mag gaan.

Een enkele rit (van thuis naar school of van school naar thuis) kost €1,25. Voor een buspas gedurende het ganse schooljaar betaal je € 54.