Coronavirus

Alle lessen worden afgelast maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.

We rekenen erop dat elke ouder zijn verantwoordelijkheid opneemt en probeert om zelf opvang te voorzien. We gaan ervan uit dat de kinderen NIET naar school komen. Enkel de leerlingen in nood zonder opvang, worden opgevangen op school.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…

Mag ik vragen om het volgende formulier zeker in te vullen:

https://tinyurl.com/opvangcorona

Op het formulier kan je invullen wanneer je opvang nodig hebt. Dit tot zaterdag 14 maart om 24 uur. Leerlingen die niet geregistreerd zijn voor de opvang, zullen ook niet opgevangen worden op school. Dit om organisatorische redenen.

We bieden geen warme maaltijden aan. Kinderen met (milde) ziektesymptomen blijven sowieso thuis en vangen we niet op: keelpijn, hoesten, lopende neus, hoofdpijn,…

Er zal geen busvervoer worden georganiseerd van thuis naar school.

Bericht van de IBO

In het kader van de federale beslissingen omtrent het Coronavirus heeft het lokaal bestuur volgende beslissingen genomen omtrent de voor – en naschoolse opvang.

Aan de ouders wordt in eerste instantie gevraagd om zoveel als mogelijk zelf in te staan voor deze opvang.

Voor ouders die in de onmogelijkheid zijn om zelf voor opvang te zorgen wordt volgende regeling aangeboden. De locaties van de IBO’s zijn gesloten. De opvang wordt voorzien op de scholen zelf.

Vanaf maandag 16/03/2020 t.e.m. 3/04/2020 zal volgende opvang dus doorgaan op de school zelf:

 • Voorschoolse opvang vanaf 7.00uur (of 6.45uur in Kalken) tot 8.20uur
 • Naschoolse opvang vanaf 15.30uur tot 18.30uur
 • Op woensdagnamiddag is de opvang voorzien tussen 12.10uur en 18.30uur

Hoe de opvang concreet zal gefactureerd worden, wordt momenteel nog bekeken. In elk geval zal deze factuur nooit hoger zijn dat de gebruikelijke factuur.

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

Hoe kan je uw kind inschrijven op school?

In Laarne werken we vanaf maart 2020 met een centraal aanmeldingsregister.

Belangrijke info in een notendop:

 1. Eerste schooldag van maart: digitaal aanmelden
 • Aanmelden en/of info via deze link.
 • Aanmelden kan tussen 2 maart 2020 (12u) en 31 maart 2020 (21u).
 • Het tijdstip van aanmelden heeft hierbij geen belang.
 • Aanmelden is noodzakelijk voor kinderen die geboren zijn in 2018 (ook al starten ze pas september 2020) en voor kinderen die van school willen veranderen.
 • De voorrangsregeling voor broertjes en zusjes en kinderen van het personeel blijft behouden en is verwerkt in het systeem.
 • Het is niet nodig om kinderen aan te melden wanneer zij van de kleuterschool naar de lagere school gaan.
 1. In de tweede week na de paasvakantie, uiterlijk tegen 30 april 2020, krijg je dan een bevestiging of je al dan niet kan inschrijven in de school naar keuze.
 • Zolang er geen volzetverklaring is (24 kinderen/klas), is er geen probleem.
 • Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan er plaats is dan wordt in de eerste plaats het criterium ‘schoolkeuze’ gevolgd en in tweede instantie komt dan het criterium ‘afstand woon/werk t.o.v. de school’.
 1. In de derde week na de paasvakantie, tussen 4 mei 2020 en 26 mei 2020, kan je definitief inschrijven in de school met je ticket.
 2. Na de periode van definitieve inschrijving start de vrije inschrijvingen voor de resterende vrije plaatsen.

Klik hier voor de vrije plaatsen in Kalken.

Klik hier voor de vrije plaatsen in Laarne.

GBS De Windwijzer

fijn om er kind te zijn

Het is voor ons een voorrecht om te helpen bij de opvoeding van uw kind. We willen ons dan ook ten volle inzetten om uw kind degelijk kwaliteitsvol onderwijs te geven.

Onze grootste troeven zijn: kleinschaligheid, goede sfeer, onderwijs op maat en een goede opvolging van uw kind.

Wat schaft de pot

deze maand?

Benieuwd naar wat de kindjes deze maand op school zullen eten?
Je vindt alle gerechten en bijhorende allergeneninformatie in ons menu.

Bekijk het menu